Munkatársaink

  HARASZTINÉ LACZKÓ BEÁTA
intézményvezető
 
avatar.fw METERCSIK ANITA
intézményvezető-helyettes
   LŐKÖS DÓRA
utazó gyógypedagógusi,
utazó konduktori hálózat
intézményegység – vezető
NÉVVÉGZETTSÉG
Balázs Ritamagyar nyelv és irodalom és hittan szakos tanár, történelem szakos tanár, okleveles magyar és történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Bálint Viktóriaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(logopédia)
Bakosi Anitaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógiai asszisztens
Bihari Juditgyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája), óvodapedagógus, pénzügyi vállalkozási szakértő, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Bohács Anettáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Bodó Debóra Csillagyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Bojtor-Nagy Ildikómagyar nyelv és irodalom-történelem szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Csoma-Nánási Beátaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus (logopédia)
Csomósné Sós Andreagyógypedagógus (szomatopedagógia, oligrofén pedagógia)
Éles Melinda Marianninkluzív nevelés okleveles tanára, gyógypedagógus (tiflopedagógia), biológia-technika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Fülöpné Juhász Barbaraegészségtan-informatikus könyvtáros tanár, gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak, tanulásban akadályozottak)
Gerber Máriaföldrajz-rajz szakos tanár, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Gönczi Andreaföldrajz-testnevelés szakos tanár, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Gurzó Beátaokleveles gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak, tanulásban akadályozottak), szakvizsgázott pedagógus
Gurzó Reginagyógypedagógiai segítő
Géczi EnikőGyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Szalai Gizella Ágnesgyógypedagógiai asszisztens
Hanicskó Erikaszámítástechnika-technika szakos tanár, okleveles informatikatanár, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Harasztiné Laczkó Beátatörténelem-földrajz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája), okleveles történelemtanár, szakvizsgázott pedagógus teljesítményértékelés-minőségfejlesztés, közoktatási vezető
Hengsperger Erika Máriaáltalános iskolai tanító, okleveles matematikatanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Hliva Sándorföldrajz szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár
Horváth Andreagyógypedagógiai asszisztens, szociális asszisztens 
Karakóné Mihalovics Ágnes Margitáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak, tanulásban akadályozottak), szakvizsgázott pedagógus, okleveles gyógypedagógus
Katona Attila Páltestnevelés-biológia szakos tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár
Katonáné Csipkés Krisztinagyógypedagógus (logopédia), pedagógia szakos nevelő, okleveles pedagógiatanár
Kovács Leventetörténelem-földrajz szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanára
Kovácsné Kőrösi Erzsébetpedagógia szakos nevelő, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája), gyógypedagógiai asszisztens
Kovácsné Tóth Brigittagyógypedagógiai segítő munkatárs
Kresznóczkiné Szuhánszki Editáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus (oligofrén pedagógia), inkluzív nevelés okleveles tanára
Lajkó Juditokleveles történelemtanár, okleveles magyartanár, adó, illeték és vámszakértő
Lőkös Dóramagyar-német szakos tanár, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája, logopédia), okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Lucza-Kallós Erikagyógypedagógus (szurdopedagógia, logopédia)
Lukuczné Szabó Csillamagyar-történelem szakos tanár, gyógypedagógus (logopédia)
Madarasi Imrénégyógypedagógiai asszisztens
Malhazjan Szergej viselkedéselemző
Marsó Tamásnéteológus lelkész, vallástanár, okleveles pasztorális tanácsadó, okleveles kultúrtörténész -zsidó kultúrtörténet szakon
Metercsik Anitaszociálpedagógus, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája), inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Mezei Gábor Bélaföldrajz-testnevelés szakos tanár
Mitró Íriszgyógypedagógiai segítő munkatárs
Molnárné Barabás Rékagyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógiája)
Morauszkiné Csorvási Edinaének-zene-karvezetés szakos tanár, titkárságvezető
Moravszki Csenge Marianngyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája)
Móré Mariannáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus (oligofrén pedagógia), drámapedagógus, okleveles pedagógiatanár
Mucsiné Szabó Beátaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus (oligofrén pedagógia)
Nádházi Fruzsinagyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Oláh Flóragyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Orosz Editgyógypedagógiai asszisztens, okleveles katolikus hittanár-nevelőtanár
Pappné Pásztor Angelikapedagógia szakos nevelő, egészségfejlesztő-mentálhigiénikus, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Pásztorné Palkó Katalináltalános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Patakiné Ragány Enikőokleveles pedagógiatanár, gyógypedagógus (autizmus spektrum pedagógiája)
Pataky Csabagyógypedagógus (oligofrén pedagógia, pszichopedagógia)
Pátkai Ildikógyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Pella Judittestnevelés-biológia szakos tanár
Pethőné Nagy Ildikóokleveles pszichológus, szakpszichológus
Petics Gabriellagyógypedagógiai segítő munkatárs
Pivnyik Edinapedagógiai-és családsegítő munkatárs
Ráczné Alacs Beatrixigazságügyi szakértő
Rózsa Helgafrancia-német szakos tanár, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Salamonné Kecskovszky Anikó gyógypedagógiai segítő munkatárs, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
Schervenka-Hrubóczki Orsolyagyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Suszter Csabánéművelődésszervező, gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája, autizmus spektrum pedagógiája ), inkluzív nevelés okleveles tanára
Szabó Zoltánfestő-mázoló, földrajz szakos tanár, okleveles testnevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
Szakács Ferencnégyógypedagógiai asszisztens
Szakács Lászlónéáltalános iskolai tanító
Szakács-Békési Mariannagyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Szalánczyné Dóka Zsuzsannaokleveles közgazdász, okleveles gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája, logopédia), szakvizsgázott pedagógus
Szedlár András Gábornéművelődésszervező, gyógypedagógiai asszisztens
Széles Imre Szabolcsföldrajz szakos tanár, okleveles testnevelőtanár
Takács Angélaromológia szakos bölcsész, pedagógia szakos nevelő, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Tóth Ernőokleveles biológiatanár, technika szakos tanár, minőségügyi szakmérnök
Tóth Tímea Gabriellagyógypedagógiai segítő munkatárs, szociális gondozó és ápoló
Tuza Zsolt Szabolcsháztartásökonómia-életvitel szakos tanár, műszaki szakoktató, cukrász, kereskedő-boltvezető
Ugrai-Kertész Juditpedagógiai-és családsegítő munkatárs, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Uri Zsoltközgazdász gazdálkodási szakon, okleveles közgazdásztanár
Varga Katalináltalános iskolai tanító
Vargáné Tolnai Zsuzsannaföldrajz-történelem szakos tanár, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája), szakvizsgázott pedagógus
Végh Zsuzsannabiológia szakos tanár, okleveles testnevelőtanár
Zsiga Boglárkagyógypedagógus (pszichopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája)