Étkezési díjtámogatás nyíregyházi tanulók részére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kérésére tájékoztatom, hogy a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelete 2023. április 01. napjától módosult a rendkívüli települési támogatásra vonatkozóan.

Az Ör. 14.§ (12a) bekezdése alapján rendkívüli települési támogatás havi étkezési térítési díjtámogatásként is megállapíthat azon személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át, egyedülálló esetén annak 300%-át és családjában legfeljebb kettő általános iskolai és nappali munkarendű középiskolai tanuló taníttatásáról gondoskodik és ingyenes vagy kedvezményes étkezésre egyéb jogcímen nem jogosult.

A támogatás mértéke gyermekenként 4 000.-Ft. Amennyiben az étkezési díj az adott hónapban a szociális vetítés alap összegének 15%-át nem éri el, a nyújtható támogatás összege megegyezik a havi étkezési díj mértékével.

A bevezetni kívánt támogatás azon általános és középiskolai korosztály részére nyújt támogatást, segíti a mindennapi étkezést az iskolában, akik egyéb módon nem részesülnek kedvezményben.