Támop 1.4.3-10

A projekt neve: Teljes életet!

Időtartama: 2012.10.01-2014.09.30.

Elnyert támogatás: 198.375.810 Ft.

Konzorciumi partnerség:

Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI
Nyíregyházi Főiskola
Keleti-Ébredés Közalapítvány
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.
A projekt rövid összefoglalása:

A projekt elsősorban fogyatékkal élő, ill. roma etnikumú aktív korú, ellátásban részesülő, vagy közfoglalkoztatásban résztvevő személyek nyílt munkaerő-piacra jutásának elősegítését célozza, EQUAL program keretében kipróbált innovatív elemek hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő célcsoportra való speciális alkalmazásán keresztül. E felnőttek társadalmi integrációját segíti felzárkóztatással, készség- képességfejlesztéssel, munkaerő-piacon igényelt OKJ-s szakmák elsajátíttatásával, foglalkoztatással, a képzés személyi, módszertani, tárgyi feltételeinek megteremtésével, egyéni szükséglethez igazodó komplex szolgáltatásokkal.

Hosszú távú cél: A gyenge munkaerő-piaci pozíciókkal bíró emberek – foglalkoztatási helyzetük javításával – képessé válnak a társadalomba való beilleszkedésre, és olyan ismeretek birtokába jutnak, mely egyéni boldogulásukhoz segítséget ad.

Célcsoport 102 fő (aktív korúak ellátásában részesülő, átmeneti járadékban részesülő, rendszeres szociális járadékban részesülő, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülő, rokkantsági járadékban részesülő)

A projekt szakmai tartalma:

Képzés

  1. 8 osztályos bizonyítvány megszerzése
  2. Szakképzés:

Tartósítóipari termékgyártó-konzervgyártó rész-szakképesítés OKJ-s képzés
OKJ-s takarító képzés
Hegesztő szakmunkás OKJ-s képzés
Szociális ápoló- gondozó OKJ-s szakképzés
Gyógypedagógiai asszisztens OKJ szakképzés

  1. Digitális kompetencia fejlesztése – hallássérültek, látássérültek részére ECDL Start képzés

II. Szolgáltatások:

Képzésben résztvevők részére: mentori megsegítés, információs tanácsadás
Projekt munkatársainak számára: személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő, ill. mentortréning
Munkáltatók részére: érzékenyítő tréning
Helyi szervezetek részére: szakmai tanácskozás, kistérségi kerekasztal-találkozó
III. Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás

6 hónapos munkatapasztalat-szerzés