Hefop 2.1.6.

Esély a teljes életre IV.

A pályázati program célkitűzése

A sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az együttnevelés megvalósításával, segítve a sikeres iskolai előrehaladásukat a közoktatásban, javítva továbbtanulási esélyeiket

Az inkluzív nevelés térnyerése, a diszkrimináció-mentességet biztosító, a tanulási esélyeket javító oktatási gyakorlatok elterjesztése a közoktatásban a speciális feltételek megteremtésével

A kompetenciafejlesztés beépülése a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését felvállaló közoktatási intézmények pedagógiai rendszerébe
Célcsoport
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók és pedagógusaik
A befogadó (többségi) intézmények tanulói és pedagógusaik
Oktatási szakértők, pedagógushallgatók; szak- és szakmai szolgáltatók, a témában érintett civil szervezetek képviselői.
Döntéshozók, ill. a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában érintett nem pedagógus szakemberek.
Szülők
Támogatás összege: 34.996.750 Ft.