EQUAL

A munkaerő-piac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésének segítése

A pályázat az enyhe fokban értelmi fogyatékos és roma fiatalok esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló projekt, mely a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nyílt munkaerő-piacra jutását célozza. A tanulásban akadályozott és a roma fiatalok szocializációját segíti elő felzárkóztatással, motiválással, készség- és képességfejlesztéssel, a szakképzés magasabb szintre emelésével, OKJ-s szakmák elsajátíttatásával, egészségügyi- és pszichoszociális támogatással, ill. foglalkoztatással, s a foglalkoztatás személyi, módszertani és tárgyi feltételeinek megteremtésével. A korszerű szakképzési rendszer, az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások sora, s az integrált foglalkoztatás komplex tevékenységi köre széles társadalmi összefogással valósul meg, a teljesebb élet esélyét nyújtva a fogyatékos és a roma fiatalok számára. A programban érvényesül a komplexitás, az addicionalitás és a partnerség elve.

A fejlesztési partnerség tagjai:

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola
Keleti Ébredés Közalapítvány Khsz.
Nyír-Dinamika Kft.
Nyíregyházi Kenyérgyár Kft.
Tulipa Kft.
Tervezett tevékenységek a projektvégrehajtás szakaszában:

I. projektelem: felzárkóztatás – általános iskolai bizonyítvány megszerzése

Közvetlen célkitűzés:

16 fő roma származású személy 8 osztályos bizonyítványt (Keleti-Ébredés Khsz.),
5 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal 8 osztályos bizonyítványt (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola) szerezzen.
II. projektelem – szakképzés és foglalkoztatás az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalok számára

általános ismeretek bővítése (életvezetési ismeretek, roma népismeret oktatása)
képzés: tanulási technikák-, szakmaterületek megismertetése-, kulcsképességek modul bevezetése; fejlesztő felkészítés: számítástechnikából, kommunikációból, alapfokú német nyelvből (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola)
EEG-Biofeedback terápia alkalmazása (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola)
enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók foglalkoztatása (Nyíregyházi Kenyérgyár Kft., Tulipa Kft.).
Közvetlen célkitűzés:

243 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szakképzése új elemekkel bővüljön,
8 fő integrált foglalkoztatása egy éven keresztül megvalósuljon,
6 képzési program kifejlesztésre kerüljön,
1 oktatási segédanyag elkészüljön,
30 fő EEG Biofeedback terápián vegyen részt, az integrált foglalkoztatás tárgyi feltételei kialakuljanak.
III. projektelem – hátrányos helyzetű, roma származású személyek szakképzése, foglalkoztatása

szakképzés (Keleti Ébredés Khsz.),
foglalkoztatás (Nyír-Dinamika Kft.).
Közvetlen célkitűzés:

16 fő tartós roma munkanélküli, szerkezetlakatos OKJ-s bizonyítványt szerezzen,
16 fő minősített hegesztő tanúsítványt kapjon,
5 fő szerkezetlakatos, minősített hegesztő integrált továbbfoglalkoztatása megvalósuljon egy éven keresztül.
IV. projektelem – érettségizett roma fiatalok képzése, foglalkoztatása

képzés: gyógypedagógiai asszisztens szakképzés, jelnyelv tanfolyam, felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus,
foglalkoztatás (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola),
Közvetlen célkitűzés:

30 fő gyógypedagógiai asszisztens OKJ-s bizonyítványt szerezzen,
30 fő jelnyelvi tanúsítványt kapjon,
30 fő számára felsőfokú tanulmányokra való felkészítés megvalósuljon,
5 fő roma származású fiatal foglalkoztatására kerüljön sor másfél éven keresztül,
3 képzési program kidolgozásra kerüljön,
1 oktatási segédanyag elkészüljön.
V. projektelem – szolgáltatás

diákok részére (mentori-, pszichoszociális-, orvosi megsegítés, pszichológiai-, információs-, pályaválasztási tanácsadás),
projekt munkatársak számára (személyiségfejlesztő tréningek, alapfokú számítógép kezelő- használó tanfolyam),
szülők részére (szabadidős programkínálat bővítése).
Közvetlen célkitűzés:

1 fő főállású mentor és 1 fő főállású mentálhigiénés szakember alkalmazásra kerüljön,
20 fő projektben résztvevő szakember személyiségfejlesztő tréningen vegyen részt,
10 fő pedagógus 120 órás tanúsítványt szerezzen alapfokú számítógép kezelő-használó ismeretek területén.
A pályázat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a fejlesztési partnerség 278.424.352 Ft támogatásban részesült.