Felnőttoktatás

Felkészítő tagozat

Feladatunk az analfabétizmus, ill. félanalfabétizmus hátrányával küzdő felnőttek számára az alapműveltség közvetítése. A képzésben megszerzett alapműveltség nélkülözhetetlen számukra ahhoz, hogy eligazodjanak a kultúra legfontosabb útvesztőiben, és képesek legyenek további tanulásra, művelődésre. A legfontosabb, hogy ezen ismeretek segítségével be tudjanak kapcsolódni a szakirányú képzésbe, valamint képesek legyenek valamilyen szakképzettség megszerzésére. A megszerezett alapműveltség legyen számukra az ismeretek és a műveletek olyan komplex rendszere, amelyre a társadalomban való eligazodásban és a helyes társadalmi magatartásformák eredményes alkalmazásában mindannyiuknak szüksége van.

 

Felzárkóztató képzés

Feladatunk az alapműveltségre épülő általános műveltség közvetítése.

Olyan ismereteket és képességeket kell nyújtanunk számukra, melyek átfogják az általános alapműveltség általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (megszakított) iskolai tanulmányait, eredményeit, rendszerezve és kiegészítve ezeket.

Ebből kiindulva szeretnénk megteremteni számukra a munkaerő-piaci szakképzése, szakiskolai, ill. a középiskolai továbbtanulás lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmi tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeiket kialakítva bennük az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való képességek kifejlődését.kepzes 16

A képzésben alkalmat kaphatnak életvitelük, társadalmi létformáik, a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére, így mindezekkel a korábbi iskolai kudarcaik kompenzálásával rehabilitációs lehetőséget biztosítunk számukra.

Módot nyújtunk a felnőtt tanulóknak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálásával rehabilitációs lehetőséget biztosítunk számukra.

Módot nyújtunk a felnőtt tanulóknak személyiségük minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

A kerettantervek alapján célunk, hogy a tananyag ne csak ismeretek rendszere legyen számukra, hanem a megismerési, tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, valamint kifejezője az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveleteknek. A képzésben törekednünk kell a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjének egyensúlyára, az ezek közötti (elméleti-gyakorlati) gondolkodási átmenetek létrehozására, hangsúlyt fektetve a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeire, a problémamegoldó és a kreatív működés biztosítására.

Felsőfokú és főiskolai szintű gyakorlati képzés

Pedagógus továbbképzés