Iskolánk története

tortenet 1

Iskolánk története az 1963-as évre nyúlik vissza, ekkor épült az eredetileg 120 főre tervezett „gyógyítva nevelő” intézmény a Kölcsey utcában. Az iskola kisebb – nagyobb bővítésekkel és átalakításokkal egészen a 2000/2001-es tanévig a város tanulásban akadályozott gyerekeinek alapfokú oktatását – nevelését szolgálta. Az ezredfordulóra már a város körzetéből beiskolázott tanulók száma meghaladta a 200 főt, akik 16 tanuló- és 8 napközis csoportban folytatták tanulmányaikat. Az iskola ekkor csak 14 tanteremmel rendelkezett, amelyből 5 szükségterem volt, két osztály pedig az iskolaépületen kívül nyert elhelyezést.

A 2000/2001-es tanévtől az iskola profiljában lényegi változás következett be: az alapfokú oktatás mellet intézményünk felvállalta a tanulásban akadályozott tanulók speciális szakiskolai képzését. E feladatok ellátására a Kölcsey utcai épület már túl kicsinek bizonyult, s így 2001-ben az intézmény a megszűnt Báthory István Általános Iskola épületébe költözött, Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola néven. Így lehetővé vált – megyei beiskolázással -, hogy tanulóinkat OKJ szerinti szakmákat elsajátítására is felkészíthessük.

A gyakorlatorientált szakképzési programunk következő oktatott szakmái közül választhatnak tanulóink: sütőipari és gyorspékségi munkás (rész-szakképesítés), élelmiszer és vegyi áru és gyógynövény eladó, szobafestő (rész-szakképesítés), valamint parkgondozó. Az oktatott szakmák képzési anyagát a Nemzeti Szakképzési Intézet által kibocsátott, az OKJ – ben szereplő tananyag képezi. Az iskolarendszeren belül olyan képzést valósítunk meg, amely integrálja az elméleti képzést, a gyakorlati tevékenységet és felkészít a munkavállalásra. A továbblépés, fejlődés lehetőségét intézményünk EGYMI-vé válásában láttuk, mely elnyerése biztosította a helyi és területi igényeket figyelembe vevő, egységes standardok alapján működő, jó minőségű, megfelelő kapacitással rendelkező, gyakorlatban is eredményesen működő szak- és szakmai szolgáltatási rendszer kiépülését. 2008-tól autista csoportot is indítunk.

2013. január 1-jén iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.

tortenet 2

Mivel intézményünk roma tanulóinak száma 46 – 57% között mozgott az utóbbi 10 évben, kiemelt gondot fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekekkel való foglalkozásra. Az 1998/1999 es tanévtől kezdődően cigány etnikai oktatási program épül be iskolánk pedagógiai programjába. A program fő célja a roma tanulók iskolai sikerességének növelése, hátrányaik csökkentése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése pedagógiai eszközökkel.

Habilitációs foglalkozásainkon (testséma, téri tájékozódás, kognitív képességek, játék, kommunikáció, finom-, és nagymotorika fejlesztése) túl tehetséggondozást, felzárkóztatást is végzünk.

Tanulóink szabadidejének hasznos eltöltését, a tehetséggondozást, készség- és képességfejlesztést tesznek lehetővé szakköreink (barkács, képzőművészeti, kézműves, informatika, művészetterápia, irodalmi színpad, sport és zenei képességek fejlesztése).

Az egyes területeken kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozás eredményességét mutatják a különböző versenyeken elért helyezéseink.