Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról

Kedves Szülők!

A köznevelési intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. évi (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően iskolánk nyilvánosságra hozza a 2023/2024-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét.

A 2023/2024-es tanévben római katolikus hitoktatást vállaló jogi személy megnevezése:

Római Katolikus Plébánia

4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 4.

Az egyházi jogi személy az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerinti illetékes képviselője:

Csordás Gábor plébános  (42) 509-691

A kerettantervet, valamint a kötelező hitoktatás során használt tanterv, tananyag, tankönyv, munkamódszerek listáját a következő honlapon tudják elérni: www.nyiregyhaza.plebania.net

A 2023/2024-es tanévben görög katolikus hitoktatást vállaló jogi személy megnevezése:

Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia

Az egyházi jogi személy az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerinti illetékes képviselője:

Szabó Tamás parókus  (42) 500-006

4400 Nyíregyháza, Bercsényi út 7.

A hitoktatás során használt tanterv, tananyag, tankönyv listát a következő honlapon tudják elérni: www.hb.katolikus.hu/.

A 2023/2024-es tanévben református hitoktatást vállaló jogi személy megnevezése:

Magyar Református Egyház

Az egyházi jogi személy az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerinti illetékes képviselője:

Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség

4400 Nyíregyháza Kálvin tér 11.

Dr. Gaál Sándor esperes (42) 500-048

A kerettantervet, valamint a hitoktatás során használt tankönyvek listáját a következő honlapon tudják elérni: http://refpedi.hu/content/tantervek-tanmenetek

A 2023/2024-es tanévben evangélikus hitoktatást vállaló jogi személy megnevezése:

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség

4400 Nyíregyháza Luther tér 14. 20/368 9935

Az egyházi jogi személy az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerinti illetékes képviselője:

Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész

Az evangélikus hit-és erkölcstan oktatásához kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a hitoktatas.evangelikus.hu oldalon.