Végzettségek

NÉVVÉGZETTSÉG
Bálint Viktóriaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(LOGOPEDIA)
Bakosi Anitaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógiai asszisztens
Bihari Juditgyógypedagógus, óvodapedagógus, pénzügyi vállalkozási szakértő, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Bohács Anettáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(TANAK)
Bodó Debóra Csillagyógypedagógus
Bojtor-Nagy Ildikómagyar nyelv és irodalom-történelem szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Csipkés Szilvia Anikóáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus, inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Csoma-Nánási Beátaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus
Csomósné Sós Andreagyógypedagógus(SZOMATOPED., OLIGROFÉN PED.)
Dankó Ritavállalkozási menedzsment szakértő, gyógypedagógus(TANAK), biológia-háztartásökonómia-életvitel szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Éles Melinda Marianninkluzív nevelés okleveles tanára, gyógypedagógus(TIFLOPED..), biológia-technika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Fülöpné Juhász Barbaraegészségtan-informatikus könyvtáros tanár, gyógypedagógus(ÉRTAK, TANAK)
Gerber Máriaföldrajz-rajz szakos tanár, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Gönczi Andreaföldrajz-testnevelés szakos tanár, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Gurzó Beátaokleveles gyógypedagógus(ÉRTAK, TANAK), szakvizsgázott pedagógus
Halgatné Szalai Gizellagyógypedagógiai asszisztens
Hanicskó Erikaszámítástechnika-technika szakos tanár, okleveles informatikatanár, gyógypedagógus (TANAK)
Harasztiné Laczkó Beátatörténelem-földrajz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK), okleveles történelemtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Hengsperger Erika Máriaáltalános iskolai tanító, okleveles matematikatanár, szakvizsgázott pedagógus, közokttási vezető
Hliva Sándorföldrajz szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár
Horváth Andreagyógypedagógiai asszisztens, szociális asszisztens 
Horváth Istvánbiológia-környezetvédelem szakos tanár, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Karakóné Mihalovics Ágnes Margitáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(ÉRTAK, TANAK), szakvizsgázott pedagógus, okleveles gyógypedagógus
Katona Attila Páltestnevelés-biológia szakos tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár
Katonáné Csipkés Krisztinagyógypedagógus, pedagógia szakos nevelő, okleveles pedagógiatanár
Kovács Leventetörténelem-földrajz szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanára
Kovácsné Kőrösi Erzsébetpdegógia szakos nevelő, gyógypedagógus(TANAK), gyógypedagógiai asszisztens
Kovácsné Tóth Brigittagyógypedagógiai segítő munkatárs
Kresznóczkiné Szuhánszki Editáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(OLIGOFRÉN PED.), inkluzív nevelés okleveles tanára
Lajkó Juditokleveles történelemtanár, okleveles magyartanár, adó, illeték és vámszakértő
Lesku Erikaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(TANAK, SZOMATOPED.), okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott pedagógus
Lőkös Dóramagyar-német szakos tanár, gógypedagógus(TANAK, LOGOPÉDIA), okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Lucza-Kallós Erikagyógypedagógus(SZURDOPED., LOGOPÉDIA)
Lukuczné Szabó Csillamagyar-történelem szakos tanár, gyógypedagógus(LOGOPÉDIA)
Madarasi Imrénégyógypedagógiai asszisztens
Malhazjan Szergej viselkedéselemző
Márkus Zoltánáltalános iskolai tanító, számítástechnka szakos tanár, okleveles informatikatanár, gógypedagógus(TANAK), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Marsó Tamásnéteológus lelkész, vallástanár, okleveles pasztorális tanácsadó, okleveles kultúrtörténész-zsidó kultúrtöténet szakon
Metercsik Anitaszociálpedagógus, gyógypedagógus(TANAK), inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Mezei Gábor Bélaföldrajz-testnevelés szakos tanár
Molnárné Barabás Rékagyógypedagógus (ÉRTAK)
Morauszkiné Csorvási Edinaének-zene-karvezetés szakos tanár, titkárságvezető
Moravszki Csenge Marianngyógypedagógus
Móré Mariannáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(OLIGOFRÉN PED.), drámapedagógus, okleveles pedagógiatanár
Mucsiné Szabó Beátaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(OLIGOFRÉN PED.)
Nádházi Fruzsinagyógypedagógus
Orosz Editgyógypedagógiai asszisztens, okleveles katolikus hittanár-nevelőtanár
Orosz Gabriellaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(TANAK), inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Pappné Pásztor Angelikapedagógia szakos nevelő, egészségfejlesztő-mentálhigiénikus, gyógypedagógus(TANAK)
Pásztorné Palkó Katalináltalános iskolai tanító, gyógypedagógus(TANAK)
Patakiné Ragány Enikőokleveles pedagógiatanár, gyógypedagógus (AUTIZMUS)
Pataky Csabagyógypedagógus(OLIGOFRÉN PED., PSZICHOPED.)
Pelach Erikaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógiai asszisztens
Pella Judittestnevelés-biológis szakos tanár
Pethőné Nagy Ildikóokleveles pszichológus, szakpszichológus
Petics Gabriellagyógypedagógiai segítő munkatárs
Pócsi Barbaraháztartásökonómia-életvitel szakos tanár, okleveles földrajztanár, inkluzív pedagógia okleveles tanára, okleveles környezettan szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Ragányné Balázs Ritamagyar nyelv és irodalom és hittan szakos tanár, történelem szakos tanár, okleveles magyar és történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, gyógypedagógus (TANAK)
Rózsa Helgafrancia-német szakos tanár, gyógypedagógus (TANAK)
Salamonné Kecskovszky Anikó gyógypedagógiai segítő munkatárs, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
Suszter Csabánéművelődésszervező, gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus(TANAK, AUTIZMUS), inkluzív nevelés okleveles tanára
Szabó Mártaszakvizsgázott pedagógus,magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK), inkluzív nevelés okleveles tanára
Szabó Zoltánfestő-mázoló, földrajz szakos tanár, okleveles testnevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
Szakács Ferencnégyógypedagógiai asszisztens
Szakács Lászlónéáltalános iskolai tanító
Szalánczyné Dóka Zsuzsannaokleveles közgazdász, okleveles gyógypedagógus(TANAK, LOGOPÉDIA), szakvizsgázott pedagógus
Szedlár András Gábornéművelődésszervező, gyógypedagógiai asszisztens
Széles Imre Szabolcsföldrajz szakos tanár, okleveles testnevelőtanár
Szlávikné Duleba Anitapedagógia szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK)
Takács Angélaromológia szakos bölcsész, pedagógia szakos nevelő, gyógypedagógus(TANAK)
Tóth Ernőokleveles biológiatanár, technika szakos tanár, minőségügyi szakmérnök
Tóth Tímea Gabriellagyógypedagógiai segítő munkatárs, szociális gondozó és ápoló
Törökné Gadnai Andreagyógypedagógiai segítő munkatárs, szociális-gondozó és ápoló
Tuza Zsoltháztartásökonómia-életvitel szakos tanár, műszaki szakoktató, cukrász, kereskedő-boltvezető
Ugrai-Kertész Juditpedagógiai-és családsegítő munkatárs, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Uri Zsoltközgazdász gazdálkodási szakon, okleveles közgazdásztanár
Varga Katalináltalános iskolai tanító
Vargáné Tolnai Zsuzsannaföldrajz-történrlrm szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK), szakvizsgázott pedagógus
Végh Zsuzsannabilógia szakos tanár, okleveles testnevelőtanár
dr. Vénné Kenéz Katalin Tündematematika-testnevelés szakos tanár, inkluzív pedagógi okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Zsiga Boglárkagyógypedagógus